Tôi chuyển đến một nhà máy mới.

新社屋に移転しました。


Địa chỉ mới 新住所 ; Dãy kho D2.2 Lô D3,D4,D5 - KCN Hà Nội Đài Tư- 386 Nguyễn Văn Linh - Q. Long Biên - Hà Nội.